Iepirkuma izbeigts bez rezultāta

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 15. februāra rīkojumu Nr. 01-2/45 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „SAIS infrastruktūras uzturēšana un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/42) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/42
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „SAIS infrastruktūras uzturēšana un remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 23.04.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 12.04.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi.
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Lēmums

Sīkāka informācija par iepirkuma pārtraukšanu publicēta
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]