SAIS infrastruktūras uzturēšana un remonts

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 15. februāra rīkojumu Nr. 01-2/45 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „SAIS infrastruktūras uzturēšana un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/42) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/42
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „SAIS infrastruktūras uzturēšana un remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.04.2013.
plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab.,
Inesei Cīrulei,
tel. 67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [12.04.2017]