SIA „HANSAB”

Rindu regulēšanas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2013/232

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Rindu regulēšanas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

 

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „HANSABLs 4267,19  (četri tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro  un 19 euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

20.01.2014.;
Izpildes termiņš: 20.01.2014. – 31.12.2014.

 

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]