Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana 2013. – 2014. gadā

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 28. maija rīkojumu Nr. 01-2/128 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana 2013. – 2014. gadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/118) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/118
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana 2013. – 2014. gadā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.06.2013. plkst. 11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei,
tel. 67038881 (67038700)

            Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [12.04.2017]