Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 26. augusta rīkojumu Nr. 01-2/170 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/162) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/162
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.09.2013.
plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei,
tel. 67038881 (67038700)


Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [12.04.2017]