SIA „Timesaving”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperts Uģis Kažoks
Tālr.: 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/12
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskās
inventarizācijas papildus iekārtu iegāde VSAA”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 25.01.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 13.02.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Timesaving”, Ls 5079 (pieci tūkstoši septiņdesmit deviņi lati un 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 08.02.2013.;
izpildes termiņš 08.02.2013. – 01.03.2013.

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]