Pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskās inventarizācijas papildus iekārtu iegāde VSAA

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA IZPILDI
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperts Uģis Kažoks
tālr.: 67013628, fakss :67013636
e-pasts: ugis.kazoks@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/12
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskās
inventarizācijas papildus iekārtu iegāde VSAA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
25.01.2013. plkst. 10:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Lāčplēša iela 70 a, 301.kab. Rīga,
LV–1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [12.04.2017]