SIA „Hansa Auto”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperts Uģis Kažoks
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: ugis.kazoks@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/26
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Lietotas automašīnas iegāde VSAA”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 12.02.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums
IUB mājas lapā:
Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 24.01.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Hansa Auto”, Ls 5705,01 (pieci tūkstoši septiņi simti pieci lati 01 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 21.03.2012.;
izpildes termiņš: 21.03.2013. – 20.04.2013.

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]