Lietotas vieglās automašīnas iegāde VSAA

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komijsija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperts Uģis Kažoks
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: ugis.kazoks@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/26
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Lietotas vieglās automašīnas iegāde VSAA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 12.02.2013. plkst. 10.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā,
Lāčplēša ielā 70a, 301. kab. Rīga, LV-1011

 Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [12.04.2017]