SIA “CRC”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperts Zane Gustava
tālr. 67013628,
fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/105
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Kopētāju un faksu remonts VSAA nodaļās”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 06.06.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums
IUB mājas lapā:
Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 16.05.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „CRC”, Ls 9950,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit lati un  00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.06.2013.; izpildes termiņš 03.07.2013. – 30.06.2014.

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]