Kopētāju un faksu remonts VSAA nodaļās

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava
Tālr: 67013628, fakss :67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/105
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Kopētāju un faksu remonts VSAA nodaļās
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
06.06.2013. plkst. 10:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Lāčplēša ielā 70a,
301. kab. Rīga, LV-1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Publicēšanas datums: [12.04.2017]