Konsultantu pakalpojumi VSAA grāmatvedības sistēmas SunSystems pielāgošanai pārejai no latiem uz euro un ar SunSystems integrēta datu iegūšanas rīka iegāde vadības pārskatu sagatavošanai

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. 01-2/148 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Konsultantu pakalpojumi VSAA grāmatvedības sistēmas SunSystems pielāgošanai pārejai no latiem uz euro un ar SunSystems integrēta datu iegūšanas rīka iegāde vadības pārskatu sagatavošanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/140) komisija
Kontaktinformācija: Līdz 2013. gada 9. jūlijam un no 2013. gada 16. jūlija VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv

No 2013. gada 9. jūlija līdz 2013. gada 15. jūlijam VSAA Finanšu vadības departamenta vadītāja
Inta Millere tel. 67038890,
e-pasts: inta.millere@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/140
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Konsultantu pakalpojumi VSAA grāmatvedības sistēmas SunSystems pielāgošanai pārejai no latiem uz euro un ar SunSystems integrēta datu iegūšanas rīka iegāde vadības pārskatu sagatavošanai”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.07.2013.
plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei,
tel. 67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [12.04.2017]