SIA „Createx”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperte Zane Gustava
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/175
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Kondicionieru un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 15.11.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 07.10.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Createx” Ls 7054,60  (septiņi tūkstoši piecdesmit četri euro un 60 eurocenti)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 20.01.2014.. izpildes termiņš:

20.01.2014. – 31.12.2015.

LĪGUMS

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]