SIA „EURO CELT D”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperte Zane Gustava
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/204
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Klientu zāles grīdas remonts Rīgas ielā 152 Jēkabpilī”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 12.11.2013. plkst. 10:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „EURO CELT D”, Ls 2198,94  (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi lati un 94 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 06.12.2013.; izpildes termiņš: 06.12.2013. – 20.12.2013.

 Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]