Klientu zāles grīdas remonts Rīgas ielā 152 Jēkabpilī

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava           Tālr: 67013628,
fakss :67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/204
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Klientu zāles grīdas remonts Rīgas ielā 152 Jēkabpilī”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 12.11.2013.  plkst. 10.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā      Lāčplēša ielā 70 a, 301. kab. Rīga, LV-1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [12.04.2017]