SIA „Bāze Rīga”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava
tālr. 67013628,
fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/147
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Kancelejas preču iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 13.08.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 22.07.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Bāze Rīga” Ls 11 665,91 (vienpadsmit tūkstoši
seši simti sešdesmit pieci lati un 91 santīms)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 18.09.2013. izpildes termiņš:

18.09.2013. – 31.08.2014.

 Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]