SIA „TILIA”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperts Zane Gustava
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/71
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Jumta remonts VSAA ēkā Alūksnē Baložu bulvārī 3”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 26.04.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 08.04.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „TILIA”, Ls 6251,24 (seši tūkstoši divi simti
piecdesmit viens lats un  24 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.05.2013.; izpildes termiņš: 01.06.2013. – 15.07.2013.


Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]