SIA „Būvteh noma”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperte Zane Gustava
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/65
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Grīdas seguma nomaiņa VSAA ēkā Alūksnē
Baložu bulvārī 3”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 10.04.2013. plkst. 10:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Būvteh noma”, Ls 819,74  (astoņi simti deviņpadsmit lati un septiņdesmit četri santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 15.04.2013.;
izpildes termiņš: 19.04.2013. – 19.05.2013.

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]