Dokumentu transportēšanas nodrošināšana starp VSAA nodaļām

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/206
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Dokumentu transportēšanas nodrošināšana starp VSAA nodaļām
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS “Latvijas Pasts”
EUR 11946,43 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 09.01.2014.
09.01.2014. – 31.12.2016.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]