SIA „LUKoil Baltija R”

Degvielas iegāde VSAA autotransportam
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/224
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Degvielas iegāde VSAA autotransportam
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “LUKoil Baltija R”
EUR 23665,20 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 24.01.2014.
01.02.2014. – 30.04.2016.

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]