SIA “K-Profs”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 9. maija rīkojumu Nr. 01-2/110 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/102) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/102
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 08.07.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas
datums IUB mājas lapā:
Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 26.06.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „K-Profs”, Ls 4600,00 (četri tūkstoši seši simti lati 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums,
izpildes termiņš:
14.08.2013.;
izpildes termiņš: 1 (vienu) gadu no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Līguma teksts

Publicēšanas datums: [12.04.2017]