SIA „Jumis HB”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 25. janvāra rīkojumu Nr. 01-2/19 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu akumulatoru piegāde un nomaiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/27) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/27
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu akumulatoru piegāde un nomaiņa”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 18.02.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums
IUB mājas lapā:
Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā
publicēts 07.02.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Jumis HB”, Ls 2851,00 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens lats 0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 15.03.2013.;
izpildes termiņš: līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]