Iepirkums izbeigts bez rezultāta

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava
Tālr: 67013628,
fakss :67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/24
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Autonomā siltummezgla izbūve Cēsu KAC”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 11.03.2013. plkst. 10:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Iemesls: Saskaņā ar Pil 38. panta 2. daļu iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu
sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā jāveic būtiski grozījumi
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]