SIA „Siltums”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperte Zane Gustava
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/124
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Par autonomā siltummezgla izbūvi Cēsīs Vaļņu ielā 13”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 03.07.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 10.06.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Siltums”, Ls 9011,53  (deviņi tūkstoši vienpadsmit
lati un  53 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.07.2013.;
izpildes termiņš: 28.07.2013. – 20.09.2013.

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]