SIA „MARINE”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperts Zane Gustava
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/56
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādi ēkai Cēsīs Vaļņu ielā 13”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 10.04.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums
IUB mājas lapā:
Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 20.03.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „MARINE”, Ls 825,00 (astoņi simti divdesmit pieci lati 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 07.05.2013.;
izpildes termiņš: 07.05.2013. – 05.06.2013.

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]