Apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrāde ēkai Cēsīs, Vaļņu ielā 13

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa

Iepirkumu komisija

Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperte
Zane Gustava
Tālr.: 67013628,
fakss: 67013636;
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
vai e-pasts: ugis.kazoks@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/56
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrāde ēkai Cēsīs, Vaļņu ielā 13”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.04.2013.
plkst. 10:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Rīgā, Lāčplēša ielā 70a, 301. kab., tel. 67013628

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Pielikums tehniskajai specifikācijai

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem

Publicēšanas datums: [12.04.2017]