ALS uzturēšana un funkcionalitātes papildināšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 26. marta rīkojumu Nr. 01-2/78 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „ALS uzturēšana un funkcionalitātes papildināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/70) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/70
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „ALS uzturēšana un funkcionalitātes papildināšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.04.2013.
plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab.,
Inesei Cīrulei,
tel. 67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem

Publicēšanas datums: [12.04.2017]