Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8′ panta kārtībā

Publicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
03.12.2013. Rindu regulēšanas iekārtu apkope un remonts

 

16.12.2013. SIA “HANSAB”
25.11.2013. Degvielas iegāde VSAA autotransportam 10.12.2013. SIA „LUKoil Baltija R”
31.10.2013. Dokumentu transportēšana starp VSAA nodaļām 15.11.2013. VAS “Latvijas Pasts”
31.10.2013. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto AS „Saldus labība” (Reģ.Nr.40003034066) un SIA „Līvānu kūdras fabrika” (Reģ.nr.40003017973) kapitāla daļu novērtēšana 11.11.2013. SIA „Eiroeksperts”
28.10.2013. Klientu zāles grīdas remonts Rīgas ielā 152 Jēkabpilī

 

12.11.2013. SIA „EURO CELT D”
25.10.2013. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem sagatavoto paziņojumu nosūtīšana
08.11.2013. VAS Latvijas pasts
15.10.2013.
SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana
28.10.2013. SIA „AService”
07.10.2013. Kondicionieru un ventilācijas iekārtu
tehniskā apkope un remonts

 

15.11.2013. SIA „Createx”
26.08.2013. Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana 06.09.2013. SIA „AGroup”
01.08.2013. Bojāto jumta tekņu nomaiņa un sildkabeļa izvietošana notekās ēkā Rīgā, Lāčplēša 70a
15.08.2013. SIA „RBSSKALS Serviss”
01.08.2013. Vērtspapīru konta apkalpošana
12.08.2013 Swedbank AS
22.07.2013. Kancelejas preču iegāde
13.08.2013. SIA „Bāze Rīga”
17.07.2013. Siltumenerģijas nodrošināšana VSAA ēkai Siguldā Šveices ielā 12  15.08.2013. SIA „Abova”
09.07.2013.
Konsultantu pakalpojumi VSAA grāmatvedības sistēmas SunSystems pielāgošanai pārejai no latiem uz euro un ar SunSystems integrēta datu iegūšanas rīka iegāde vadības pārskatu sagatavošanai
22.07.2013. SIA „AService”
28.06.2013.
Sybase produktu licenču uzturēšana
09.07.2013. SIA „Exigen Services Latvia”
27.06.2013. BusinessObjects produktu licenču uzturēšana 08.07.2013. SIA „Infotrust”
26.06.2013. Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana 08.07.2013. SIA “K-Profs”
25.06.2013. Vērtspapīru konta apkalpošana 08.07.2013. Iepirkums pārtraukts
10.06.2013. Autonomā siltummezgla izbūve Cēsīs Vaļņu ielā 13 03.07.2013. SIA „Siltums”
30.05.2013. Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana 2013. – 2014. gadā 11.06.2013. SIA „Datorikas institūts DIVI”
16.05.2013. Kopētāju un faksu remonts VSAA nodaļās 06.06.2013. SIA “CRC”
12.04.2013.
SAIS infrastruktūras uzturēšana un remonts

23.04.2013. Iepirkums izbeigts bez rezultāta
08.04.2013. Jumta remonts VSAA ēkai Alūksnē
Baložu bulvārī 3
26.04.2013. SIA „TILIA”
28.03.2013.
ALS uzturēšana un funkcionalitātes papildināšana
11.04.2013. SIA „DATORIKA”
25.03.2013. Vērtspapīru konta apkalpošana 09.04.2013. Iepirkums izbeigts bez rezultāta
21.03.2013. Grīdas seguma nomaiņa VSAA ēkā
Alūksnē, Baložu bulvārī 3
10.04.2013. SIA „Būvteh noma”
20.03.2013. Apkures sistēmas rekonstrukcijas
projekta izstrāde ēkai Cēsīs, Vaļņu ielā 13
10.04.2013. SIA „MARINE”
08.02.2013. Autonomā siltummezgla izbūve Cēsu KAC 11.03.2013. Iepirkums izbeigts
bez rezultāta
07.02.2013. Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu
akumulatoru piegāde un nomaiņa
18.02.2013. SIA „Jumis HB”
06.02.2013. VSAA īpašumu telpu un komunikāciju remonts 26.02.2013. 1.daļai SIA „Demo Group Company”
2.daļai SIA „Demo Group Company”
3.daļai SIA „Akvilons Z”
4.daļai SIA „Riteh”
5.daļai SIA “Riteh”
24.01.2013.
Lietotas vieglās automašīnas iegāde VSAA
12.02.2013. SIA „Hansa Auto”
11.01.2013.
Pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskās
inventarizācijas papildus iekārtu iegāde VSAA
25.01.2013. SIA „Timesaving”

Publicēšanas datums: [12.04.2017]