Zemgales reģionālās nodaļas telpu noma

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2013/119

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Zemgales reģionālās nodaļas telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

VSIA „ŠAMPĒTERA NAMS Ls 54 555,50  (piecdesmit četri tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci  lati  un 50 santīmi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

27.06.2013.
Izpildes termiņš: 01.07.2013. – 30.07.2018.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]