VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU / NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments,
tel. 67038700,
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2013/67
Līguma (iepirkuma) priekšmets: VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi
Iepirkuma veids: pakalpojumi
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN)
SIA „IZZI” Ls 2799,92 (bez PVN) (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi  lati
un 92 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums,
izpildes termiņš
02.04.2013.;
Izpildes termiņš:02.04.2013.- 01.04.2014.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]