Videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija Rīgā, Fridriķa ielā 9

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/198
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija Rīgā,
Fridriķa ielā 9
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „OMADUS APSARDZES SISTĒMAS
Ls 934,60
(deviņi simti trīsdesmit četri lati  un 60 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.10.2013.
Izpildes termiņš: 29.10.2013.- 08.11.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]