Uzlīmju iegāde VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/37
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Uzlīmju iegāde VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “Timesaving ID&IT solutions”
Ls 690,00 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.02.2013.
28.02.2013. – 21.03.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]