Ugunsdzēsības sūkņu stacijas remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2013/214

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Ugunsdzēsības sūkņu stacijas remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „RITEH Ls 1220,80 (viens tūkstotis divi simti divdesmit lati  un 80 santīmi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

15.11.2013.;
Izpildes termiņš: 22.11.2013. – 15.12.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]