Telpu remonts Valkā Rīgas ielā 13

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/155
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Telpu remonts Valkā Rīgas ielā 13
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Valkas būvnieks Ls 2999,93
(divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati
un 93 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 22.08.2013.
Izpildes termiņš: 24.08.2013. – 24.09.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]