Telpu noma Preiļu klientu apkalpošanas punktam

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2013/121
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Telpu noma Preiļu klientu apkalpošanas punktam
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Preiļu novada dome Ls 742,31
(septiņi simti četrdesmit divi lati un 31 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 30.07.2013.;
Izpildes termiņš: 01.08.2013.-31.07.2018.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]