Strāvas filtra uzstādīšana VSAA ēkā Rīgā Fridriķa ielā 9

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU / NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2013/9
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Strāvas filtra uzstādīšana VSAA ēkā Rīgā Fridriķa ielā 9
Iepirkuma veids: pakalpojums
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN) SIA, ENERGOLUKSS 858,52 Ls (bez PVN) (astoņi simti piecdesmit astoņi lati un piecdesmit divi santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš 18.01.2013.;
Izpildes termiņš: 18.01.2013.-28.02.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]