Stratēģijas definēšana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbības virzienam „Publisko pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
tel. 67 011 838
Fakss: +371 67 011 812
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/195
Līguma (iepirkuma) veids: Pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Stratēģijas definēšana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbības virzienam „Publisko pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem”.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Deloitte LatviaLs 2999,00
(divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
deviņi lati un 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.10.2013.
Izpildes termiņš: 28.10.2013. – 15.11.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]