Spiedogu izgatavošana VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/164
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Spiedogu izgatavošana VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „AVP DRUKA” Ls 2689,55 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi lati 55 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.08.2013.
Izpildes termiņš: 28.08.2013. – 18.09.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]