Servera noma SAIS testēšanas vajadzībām sakarā ar EIRO ieviešanas izmaiņām

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: ITD TAD, Fridriķa iela 9, Tel. 67038710
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA -2013/168
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Servera noma
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “Komerccentrs DATI grupa, Ls 1992,00 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit divi lati un 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 04.10.2013., 04.10.2013.-03.02.2014.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]