Servera BULL ESCALA PL450R-L+ garantijas uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments,
tel. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/22
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Servera BULL ESCALA PL450R-L+ garantijas uzturēšana
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „ATEA” Ls 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti lati
0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.01.2013.;
Izpildes termiņš: ~ 1 (viens) gads no līguma
abpusējas parakstīšanas brīža

Publicēšanas datums: [12.04.2017]