Seifu papildus slēdzeņu ierīkošana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/91
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Seifu papildus slēdzeņu ierīkošana
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Razzhigaev & CompanyLs 630,00 (seši simti trīsdesmit lati  un 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 24.04.2013.;
Izpildes termiņš: 24.04.2013. – 29.05.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]