Sadzīves atkritumu izvešana VSAA Vidzemes nodaļā, Rīgā, Brīvības gatve 26

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/78
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Sadzīves atkritumu izvešana VSAA Vidzemes nodaļā,
Rīgā, Brīvības gatve 262
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „ECO BALTIA VIDE Ls 289,73
(divi simti astoņdesmit deviņi lati  un 73 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 31.05.2013.
Izpildes termiņš: 01.06.2013. – 31.12.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]