Sadzīves atkritumu izvešana VSAA Jēkabpilī

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/189
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Sadzīves atkritumu izvešana VSAA Jēkabpilī, Rīgas ielā 152
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  SIA „Jēkabpils pakalpojumi Ls 391,20 (trīs simti deviņdesmit viens lats  un 20 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  04.11.2013.
Izpildes termiņš: 01.12.2013. – 30.11.2015.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]