Sadzīves atkritumu izvešana Rīgā Tilta ielā 11/1

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/183
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Sadzīves atkritumu izvešana Rīgā Tilta ielā 11/1
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „L&T Ls 233,26 (divi simti trīsdesmit trīs lati  un 26 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 01.12.2013.
Izpildes termiņš: 01.12.2013. – 31.12.2015.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]