Programmatūras izstrāde, lai nodrošinātu bezskaidras naudas maksājumu nodošanu Valsts kasei

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments, tel. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/226
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Programmatūras izstrāde, lai nodrošinātu bezskaidras naudas maksājumu nodošanu Valsts kasei 2013. gada 28. decembrī
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Datakom”, Ls 2050,00 (divi tūkstoši piecdesmit lati 0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 29.11.2013.; Izpildes termiņš: 20.12.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]