Pasažieru lifta remonts VSAA ēkās Rīgā, Fridriķa ielā 9 un Lāčplēša ielā 70A

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/48
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Pasažieru lifta remonts VSAA ēkās Rīgā, Fridriķa ielā 9
un Lāčplēša ielā 70A
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): A/S „Latvijas lifts – ŠindlersLs 1296,61
(viens tūkstotis divi simti deviņdesmit seši lati
un 61 santīms)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 12.04.2013.;
Izpildes termiņš: 12.04.2013. – 26.04.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]