Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Cēsīs Vaļņu ielā 13

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2013/65
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Cēsīs
Vaļņu ielā 13
Piegādātājs: SIA „Cēsu siltumtīkli”
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 01.10.2013.
Izpildes termiņš: 01.10.2013.. – 30.08.2018.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]