Par kāpņu remontu VSAA ēkai Alūksnē Baložu bulvārī 3

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/154
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par kāpņu remontu VSAA ēkai Alūksnē Baložu bulvārī 3
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „PROPLEKSLs 702,52 (septiņi simti divi lati
un 52 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 08.08.2013.
Izpildes termiņš: 15.08.2013. – 09.09.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]