Par atkritumu izvešanu VSAA Rēzeknes KAC Viļānu ielā 8

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/142
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par atkritumu izvešanu VSAA Rēzeknes KAC Viļānu ielā 8
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „L&T Ls 196,92 (viens simts deviņdesmit seši  lati  un 92 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 15.08.2013.
Izpildes termiņš: 15.08.2013. – 30.06.2014.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]