KS “1.Taksometru Apvienība”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011,
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/199
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Taksometru pakalpojumu  izmantošana VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): KS “1.Taksmoetru Apvienība”
Ls 1239,67 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.12.2013.
28.12.2013. – 31.12.2014.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]